Tất cả sản phẩm

Sóng nhựa hở VN18-HL

Sóng nhựa hở VN18-HL

Liên hệ

GIỚI THIỆU SÓNG NHỰA HỞ VN18-HL Sóng nhựa hở VN18-HL , là sóng nhựa hở rất thuận lợi cho việc đựng vận chuyển hàng...

Sóng nhựa hở VN16-HL

Sóng nhựa hở VN16-HL

Liên hệ

GIỚI THIỆU SÓNG NHỰA HỞ VN16-HL Sóng nhựa hở VN16-HL hay còn gọi là sóng 5 bánh xe , là sóng nhựa hở rất...

Sóng nhựa hở VN12-HL

Sóng nhựa hở VN12-HL

Liên hệ

GIỚI THIỆU SÓNG NHỰA HỞ VN12-HL Sóng nhựa hở VN12-HL , là sóng nhựa hở rất thuận lợi cho việc đựng vận chuyển hàng...

Sóng nhựa hở VN01-HL

Sóng nhựa hở VN01-HL

Liên hệ

GIỚI THIỆU SÓNG NHỰA HỞ VN01-HL Sóng nhựa hở VN01-HL , là sóng nhựa hở rất thuận lợi cho việc đựng vận chuyển hàng...

Sóng nhựa hở VN08-HL (610x420x250)

Sóng nhựa hở VN08-HL (610x420x250)

Liên hệ

Sóng nhựa rỗng VN08HL của công ty nhựa Việt Nhật được thiết kế trên máy ép hiện đại, sản phẩm chịu va đạp mạnh, cho khách...