Tất cả sản phẩm

Thùng nhựa C1

Thùng nhựa C1

Liên hệ

Thùng nhựa C1 Kích thước: 610x420x390mm Chất liệu: HDPE Màu sắc: Xanh lá, xanh dương, vàng đỏ

Thùng nhựa rỗng T45

Thùng nhựa rỗng T45

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng T45 - Kích thước ngoài : 520 x 370 x 310mm - Nguyên liệu : Nhựa PP - Màu sắc : Xanh dương, xanh...

Thùng nhựa rỗng HS020 585x385x180mm

Thùng nhựa rỗng HS020 585x385x180mm

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS020 - Kích thước ngoài : 585 x 385 x 180 mm - Nguyên liệu : Nhựa PP -...

Thùng nhựa rỗng HS014 610x420x250mm

Thùng nhựa rỗng HS014 610x420x250mm

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS014 - Kích thước ngoài : 610 x 420 x 250 mm - Nguyên liệu : Nhựa PP -...

Thùng nhựa rỗng HS010 610x420x100mm

Thùng nhựa rỗng HS010 610x420x100mm

Liên hệ

Thùng nhựa đan lưới HS010 - Kích thước ngoài : 610 x 420 x 100 mm - Nguyên liệu : Nhựa PP ...

Thùng nhựa rỗng HS009 610x420x190mm

Thùng nhựa rỗng HS009 610x420x190mm

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS009 - Kích thước ngoài : 610 x 420 x 190 mm - Nguyên liệu : Nhựa PP -...

thùng nhựa đan lưới HS008 610x420x150mm

thùng nhựa đan lưới HS008 610x420x150mm

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS008 - Kích thước ngoài : 610 x 420 x 150 mm - Nguyên liệu : Nhựa PP -...

Thùng nhựa đan lưới HS005 610x420x390mm

Thùng nhựa đan lưới HS005 610x420x390mm

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS005 - Kích thước ngoài : 610 x 420 x 390 mm - Nguyên liệu : Nhựa PP -...

Thùng nhựa rỗng HS013 560x375x300mm

Thùng nhựa rỗng HS013 560x375x300mm

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS013 - Kích thước ngoài: 560 x 375 x 300...

Thùng nhựa rỗng HS012

Thùng nhựa rỗng HS012

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS012 - Kích thước ngoài : 505 x 350 x 310 mm - Nguyên liệu : Nhựa PP - Màu sắc : Xanh dương,...

Thùng nhựa rỗng HS011

Thùng nhựa rỗng HS011

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS011 - Kích thước ngoài : 715x465x330 mm - Nguyên liệu : Nhựa PP - Màu sắc : Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng ...

Thùng nhựa rỗng có bánh xe HS022

Thùng nhựa rỗng có bánh xe HS022

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS022 - Kích thước ngoài : 850 x 630 x 525 mm (08 bánh xe) - Nguyên liệu : Nhựa PP ...

Thùng nhựa rỗng HS0199 780x500x430mm

Thùng nhựa rỗng HS0199 780x500x430mm

Liên hệ

Thùng nhựa rỗng HS0199 - Kích thước ngoài : 780 x 500 x 430 mm - Nguyên liệu :...