Khay nhựa đựng phụ tùng, kệ đựng dụng cụ

Liên hệ

Khay đựng phụ tùng, kệ dụng cụ

- Model: 716

Kích thước: 180x120x80mm

- Model: 717

Kích thước: 250x150x110mm

- Model: 718

Kích thước: 310x240x140mm

- Model: 719

Kích thước: 485x300x170mm