Pallet lưới

Pallet lưới, pallet nhựa mặt lưới, pallet kê hàng, pallet nhựa lưới dùng cho xe nâng tay và xe nâng động cơ.

Pallet nhựa mới màu đen 1100x1100x150mm

Pallet nhựa mới màu đen 1100x1100x150mm

Liên hệ

Pallet nhựa mới một mặt bông khối màu đen. - Mặt để hàng (Mặt A): đan lưới - Mặt đế(Mặt B): 9 chân đan...

Pallet nhựa mặt lưới PL07-LS

Pallet nhựa mặt lưới PL07-LS

Liên hệ

Pallet nhựa mặt lưới Model: PL07-LS Kích thước: 600x600x100 mm Mặt...

Pallet nhựa mặt lưới PL04-LS

Pallet nhựa mặt lưới PL04-LS

Liên hệ

Pallet nhựa mặt lưới PL04LS Model: PL04-LS Kích thước: 1000 x 600 x...

Pallet nhựa mặt lưới PL03-LS 1200x1000mm

Pallet nhựa mặt lưới PL03-LS 1200x1000mm

Liên hệ

​ Pallet nhựa mặt lưới PL03-LS. - Model: PL03-LS - Kích thước: 1200x1000x78 mm ...

Pallet nhựa mặt lưới PL16-LK 1200x1200x150mm

Pallet nhựa mặt lưới PL16-LK 1200x1200x150mm

Liên hệ

​ Pallet nhựa mặt lưới PL16-LK - Model: PL16-LK - Kích thước: 1200x1200x150 mm ...