Vỏ đặc xe nâng 400-8

Liên hệ

Vỏ đặc xe nâng 4.00-8

Model: 4.00-8

Hiệu Pio Thái, Michio, Bridgestone.

Chất liệu 100% cao su tự nhiên.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các model sau:

vỏ đặc xe nâng  5.00-8,

vỏ đặc xe nâng 6.00-9,

vỏ đặc xe nâng 6.00-15,

vỏ đặc xe nâng 6.50-10,7.00-12,

bánh xe nâng đặc 7.00-15